Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OZ 194/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpatrzenia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1164/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 391/14 - Wyrok NSA z 2014-08-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych

I OZ 192/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpatrzenia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1394/14 - Wyrok NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 1033/15 - Wyrok NSA z 2015-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1425/16 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi

I OSK 3016/15 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I OSK 86/16 - Wyrok NSA z 2016-08-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 2569/15 - Wyrok NSA z 2017-01-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej