Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 308/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów składowanych na terenie działki