Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Rz 540/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 83/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 630/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego 'Odwołanie od decyzji MOPS z dnia [...]r.'

III SA/Gd 90/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

I SA/Go 33/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

II SA/Sz 1476/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wr 251/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji niezgodnie z przepisami

I OZ 820/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

I SA/Ol 407/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie: zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017r.

I OZ 782/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nie...
1   Następne >   3