Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 607/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie pomocy finansowej na zakup leków i żywności

II SA/Ke 606/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SA/Ke 468/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci renty socjalnej

II SA/Ke 612/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi B. W. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie trybu wnoszenia skargi do sądu administracyjnego

IV SA/Po 85/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-06

Skargi kasacyjne K. K. od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

II SA/Ke 609/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SA/Ke 610/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej

IV SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J.G. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SA/Ke 611/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi B.W. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 605/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2