Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]

II SA/Kr 1304/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia