Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 1240/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1140/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 719/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1079/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Starosty [...] na orzeczenie SKO z dnia [...] r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej p o s t ...

II SA/Sz 726/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Sz 957/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 958/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 259/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 306/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
1   Następne >   2