Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 459/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu