Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu