Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1531/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 810/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Sz 377/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie odmowy zameldowania

II SA/Sz 164/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości