Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 567/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi A. R. i T. R. na decyzje SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 400/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg T. S. na decyzje SKO w G. , nr: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 476/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 475/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 477/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 474/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 478/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 441/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1434/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 862/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2