Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 764/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dr...

II SA/Gd 312/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej