Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 260/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Sz 1149/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę