Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 564/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Skargi kasacyjne M. D. i M. D. oraz J. B. od postanowienia WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 610/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania