Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 306/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Wr 801/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie adaptacji pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia socjalne oraz przebudowę pomieszczeń sklepowych w lokalu handlowym oraz umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Ol 473/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie rozbiórki budynku