Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 448/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Go 23/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1402/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty należności z tytułu równoważnika pieniężnego

IV SA/Wr 686/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 819/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. R. na akt Prezydenta Miasta Nr [...] w przedmiocie odmowy zawarcia z Gminą umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 55/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Ol 969/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-12

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. K. od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 373/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006

II SA/Wa 49/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego [...] Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie przymusowego wykwaterowania z lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2