Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 1171/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-02-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody , nr [...] w przedmiocie nadania nazwy ulicy

IV SA/Po 646/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w M.

II OSK 2027/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu [...] w gminie [...] dla działek nr [...] i [...]obręb [...]