Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II SA/Kr 931/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XL/527/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 331/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Skarga M. S. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 752/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi M. O. i M. O. na pismo przewodniczącego Rady Miasta w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie o usunięcie naruszenia prawa

II SA/Kr 832/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Z.

II SA/Kr 217/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 236/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Z.

II SA/Kr 324/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru K.

II SA/Kr 26/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II SA/Kr 834/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru [....] .

II SA/Kr 1137/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   29