Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 155/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 8/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 500/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-26

Sprawa ze skargi A. B., E. O., T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Wojewody [...] nr [...]

VI SA/Wa 1737/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1092/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Sprawa ze skargi Miasta [...] na decyzje Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 1148/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w postępowaniu odwoławczym od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SAB/Wa 1471/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

I SAB/Wa 1232/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

Sprawa ze skargi E. J. i I. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   2