Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2023/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Powiat Gorzowski prawa własności mienia

I SA/Wa 373/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie wydania decyzji ostatecznej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1263/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3549/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 958/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1125/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1105/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 900/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji