Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 489/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SA/Wa 226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

skarg H. N. i P. N. oraz R. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 488/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1865/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

skarg Z. W. i E. G., A. K., S. C. oraz W. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1712/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

skarg J. K., A. W., K. W., W. S.A., T. B., M. B., H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi
1   Następne >   2