Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1221/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1875/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

skarg M. F., K. K., M. T., L. T., P. L., R. K., M. C., D. F., P. F., A. M., Z. M., G. J., S. J., T. K., E. K., J. J., R. J., D. M., H. K., M. K., E. M., J. M., K. F., T. F., B. S., M. S., E. S., M. S., B. D., T. D., J. L., M. L., A. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012