Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Op 54/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Op 277/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Op 471/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej