Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 1335/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2980/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-14

Skarga A. B. i S. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2254/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I SA/Wa 362/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi A. G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie z 21 listopada 1994 r., sygn. akt II SA 1258/94

IV SA/Wa 2894/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2789/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego,

IV SAB/Wa 45/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. w likwidacji na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

I OZ 59/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 216/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy sprostowania postanowienia

I SA/Wa 289/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji
1   Następne >   2