Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 47/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Lu 28/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji organu I instancji dotyczącej przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 506/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego w zakresie zachowania terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 401/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 918/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-29

Skarga Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie

II SAB/Lu 31/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 865/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 913/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO . w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 107/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 58/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   3