Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 682/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. C. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

IV SA/Gl 190/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Miliczek- Ciszewska, , , po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu W.P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Gl 835/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-23

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 23 lipca 2019 r. sprawy ze sprzeciwu M. C. od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 686/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-09-28

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Żurawik, , , po rozpoznaniu w 28 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J.S. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych

II SA/Gl 1383/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-14

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska, , , po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. H. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 867/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-21

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 grudnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu G. L. od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego