Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 462/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie WSA w...

I OZ 735/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcz...

I OZ 809/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K...

I OZ 329/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 627/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 281/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

I OZ 705/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 1020/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 237/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

I OZ 280/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego
1   Następne >   2