Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 695/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie z dnia 14 maja 201