Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 710/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły, z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Lu 709/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w sprawie zasiłku okresowego i zasiłku okresowego na opłacenie pomocy osób drugich [...] [...]

II SA/Lu 1196/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

II SA/Lu 1172/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 629/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej

II SA/Lu 349/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie zmiany decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Lu 73/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie pomocy na dożywianie.

II SAB/Lu 154/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 589/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie specjalnego zasiłku celowego na zakup lodówki, bojlera, opłacenie energii elektrycznej i zakup żywności