Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II FSK 286/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nadpłaty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od marca 2004 r. do kwietnia 2006 r.

II FSK 3572/13 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

II FSK 1413/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za czerwiec 201

II FSK 517/16 - Wyrok NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

II FSK 3561/15 - Wyrok NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis