Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 1871/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania paszportu

II OSK 364/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 1239/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

III SAB/Łd 45/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu paszportowego dla małoletniej córki A. K.

IV SA/Wa 192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego