Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 860/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 149/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 57/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r. znak [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 57/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r. znak [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 1124/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie