Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 329/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 500/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na nadbudowę

II SA/Rz 150/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 340/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 59/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 430/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie częściowego wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę