Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gl 62/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie ochrony zwierząt

II SAB/Bk 10/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w W. M. w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi

II SA/Bk 795/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w W. M. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uznania mięsa jako niezdatnego do spożycia przez ludzi