Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1145/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia)

III SA/Gl 701/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania) w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Bd 366/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2005 r.

I SA/Wr 53/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2007 r.

III SA/Gl 702/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania) w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Op 252/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

III SA/Gl 648/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Gl 647/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Po 262/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2007 roku

I SA/Op 251/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
1   Następne >   +2   +5   +10   21