Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 10/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w wyznaczeniu wykonawcy zastępczego na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy I. zobowiązuje Wójta Gminy - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia - do wyznaczenia wykonawcy zastępczego do realizacji zadania zleconego z administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Ol 129/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w wyznaczeniu wykonawcy zastępczego na prowadzenie Środowiskowego Domu I. zobowiązuje Burmistrza - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia; do wyznaczenia wykonawcy zastępczego do realizacji zadania zleconego z administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Ol 66/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w wypłacie kuratorowi wynagrodzenia 1) zobowiązuje Wójta Gminy do wypłaty T. K. wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie z dnia '[...]' - w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.