Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I OSK 2446/16 - Wyrok NSA z 2018-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki bez zezwolenia