Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Sprawa ze skargi K. E. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II OSK 1362/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Sz 398/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie z Jego skargi na decyzję Szefa Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy skierowania do Wojskowej Komisji Lekarskiej