Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 785/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92

IV SA/Po 926/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność uchwały nr XLVI/400/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ostrów Wielkopolski w części obejmującej § 28 ust. 4, § 36 ust. 1 i § 41 pkt 1 lit. e tej uchwał...

IV SA/Po 123/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w przedmiocie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

IV SA/Po 109/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Ostrzeszowie w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Domu Dziecka