Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 34/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Bd 674/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych postanowił: oddalić wniosek

II SA/Łd 533/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych

II SA/Lu 269/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Gl 880/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-27

skarg E. K., L. K., W. T. i P. T. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku uczestnika postępowania

II SA/Po 765/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-25

Skarga A. D. i M. D. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Gl 822/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących M.S. i

II SA/Ke 496/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Bk 648/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-29

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   31