Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 362/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

Skarga W. B. na bezczynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w L. w przedmiocie uchylenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

III SA/Kr 551/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SO/Bk 10/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności