Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 1129/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 195/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia i stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia zażalenia

II SA/Łd 1012/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 785/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego

II SA/Op 555/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Skarga K. Z. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Łd 599/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Op 394/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Rz 815/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100