Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 84/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stypendium sportowego

II SAB/Lu 135/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych sprawy

III SAB/Wr 6/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.B. bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt czasowy

II SAB/Go 69/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Lu 135/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych sprawy

II SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 134/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania we wznowionym postępowaniu, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Gd 54/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Kr 27/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-18

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2