Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 946/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 234/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 575/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 1035/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Po 460/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 153/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 899/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego

III SA/Gd 985/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego

II SA/Go 790/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3