Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności

II SO/Ke 14/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2008

II SO/Ke 15/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2008