Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Rada Gminy X

II OZ 996/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Daleszyce , Nr XV/97/07 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1126/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1051/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniew Nr XVII/117/01 w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew

II OZ 371/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II OZ 894/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Gminy W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1321/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II FZ 900/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Rada Miasta G. nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OZ 831/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin [...]

I OZ 947/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   6