Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2639/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie opłat za odbiór odpadów komunalnych

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z.

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku I. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270)

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku P. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270)

III SA/Wa 2577/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie prawa pomocy, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty