Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 752/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-12-28

Wniosek w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w sprawie skargi na Burmistrza S. w sprawie odprowadzania nieczystości z posesji i dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków

II SA/Bk 267/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-18

Wniosek w przedmiocie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo

II SO/Bk 4/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odprowadzania nieczystości z posesji i dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków

II SA/Bk 752/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w S. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w sprawie skargi na Burmistrza S. w sprawie odprowadzania nieczystości z posesji i dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków p o s t a n a ...