Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 618/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej z tytułu sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w opłacie

II SA/Sz 620/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej z tytułu sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej postanawi...

II SA/Sz 503/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-16

Wniosek w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino