Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SO/Kr 4/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-14

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012r.

I SO/Kr 4/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

Skarga C. Sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.