Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-15

Skarga M. B. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015r.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

I SA/Kr 1053/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-22

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa S. G. przeciwko Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w K. o zapłatę

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-03

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-17

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-18

Skarga M. B. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015r.